ÜNİVERSİTE PLATFORMU KULLANICI SÖZLEŞMESİ
ÜNİVERSİTE PLATFORMU KULLANICI SÖZLEŞMESİ


Üniversite Platformu, kayıtlı kullanıcılarının içeriklerine yer sağlayıcılık hizmeti veren bir internet sitesi olup, UniPlat Teknoloji ve Bilişim Limited Şirketi ’ne (UniPlat Teknoloji) aittir.Üniversite Platformu (site) kayıtlı kullanıcısı olduğunuzda tabi olduğunuz kurallar ve diğer yasal konular aşağıdaki gibidir.- Kayıtlı kullanıcı olmak18 yaş sınırı uygulamaktayız, bu nedenle 18 yaşından küçüklerin kullanıcı olması maalesef mümkün değil.

Üniversite Platformu ‘nda kayıtlı kullanıcı olmak için sizden istenilen bilgileri girmeniz gerekmekte. Bu işlem tamamlandıktan sonra size aktivasyon için eposta göndereceğiz.

Hesabınız aktive olduktan sonra site üzerinde içerik oluşturmaya başlayabilirsiniz.- İşleyiş ve sorumluluklarınızOluşturduğunuz içerik Üniversite Platformu kurallarına ve hukuka uygun olmak zorundadır. Oluşturduğunuz içerik tüm sorumluluğu size ait olmak üzere ve hiçbir ön denetime tabi olmadan yayına girdiğinden, oluşturduğunuz içeriğin hukuka aykırı olmadığından lütfen emin olun. İçerik yayına alındığı anda hukuki sorumluluğunuz başladığından, oluşturduğunuz içeriğin daha sonra tarafınızca veya şikayet/haberdar edilme vs. üzerine Üniversite Platformu tarafından silinmiş olması sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır.


Üniversite Platformu kuralları, içeriklerin silinme sebepleri ve diğer yaptırımlar kullanıcılara site üzerinden duyurulmaktadır, bunların takibi sizin sorumluluğunuzdadır.


İçerikleriniz Üniversite Platformu kurallarına uygun olmaması nedeniyle veya hukuka aykırı olması sebebiyle yayından kaldırılabilir. Kurallara veya hukuka aykırılıklar nedeniyle kullanıcı hesabınız geçici olarak durdurulabilir veya kullanıcı hesabınız kapatılabilir. Diğer tüm haklarımız saklıdır.


Gerekli gördüğümüz takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeksizin dilediğimiz içeriği kısmen veya tamamen yayından kaldırma, kullanıcı hesabınızı iptal etme, kullanıcı kaydınızı silme haklarını saklı tutmaktayız.


Hesabınızın güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk size aittir. şifrenizi kolay tahmin edilemeyecek şekilde oluşturmanızı ve üçüncü Kişilerle paylaşmamanızı, üçüncü kişilere ait web sitelerine ve/veya mobil uygulamalara kullanıcı adı ve şifrenizi girmemenizi tavsiye ederiz.


Üniversite Platformu ‘na vermiş olduğunuz bilgilerinizin güvenliği için Üniversite Platformu elinden gelen özeni göstermektedir ancak Üniversite Platformu ‘nun özen yükümlülüğünden başka yükümlülüğünün olmadığını, barındırma hizmeti ve benzeri hizmet veren firmaların güvenliği sağlayamaması veya Üniversite Platformu ‘na yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz.


Her ne kadar düzenli olarak yedekleme yapıyor olsak da, sitedeki verilerinizin (içerik, mesajlar, notlar ve benzeri her türlü içerik) kısmen veya tamamen kaybolmayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. ayrıca bu verileri kalıcı olarak silme hakkını da saklı tutmaktayız. bu nedenle herhangi bir sebeple yaşanacak veri kaybı veya bozulması halinde hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemekteyiz. veri kaybı yaşama gibi bir endişeniz varsa Üniversite Platformu ‘ndaki verilerinizi kendi imkanlarınızla yedeklemenizi öneririz.- GizlilikÜniversite Platformu ‘nda bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. bu konuda daha fazla bilgiyi http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie ve http://tr.wikipedia.org/wiki/çerez adreslerinden edinebilirsiniz. (verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)Ayrıca Üniversite Platformu ‘na kaydolmanız esnasında ve kullanımınız süresince sizden doğrudan talep ettiğimiz(haberli) veya siteyi kullanımınız esnasında yaptığınız işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi(habersiz) şeklinde tarafınızdan toplanılan her türlü veriyi süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkımız bulunmaktadır ancak bu sözleşmede aksi belirtilen durumlar saklıdır.


Sizden topladığımız veriler gizli tutulacaktır. bu veriler UniPlat Teknoloji ‘nin geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek, anonimiteniz korunarak istatistiki veri olarak kullanılabilecek ve anonimiteniz korunmak şartıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.


İletişim bilgileriniz sizden aksi yönde onay alınmadıkça sadece UniPlat Teknoloji ‘ye ait marka ve/veya hizmetlere ilişkin bilgilendirme ve tanıtım amacıyla kullanılacaktır, iletişim bilgileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırılmayacak veya verilmeyecektir.


Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde bilgileriniz ilgili makamla paylaşılabilecektir. yürürlükteki mevzuat gereği tüm kayıtlı kullanıcıların sadece son 12 aylık ip bilgisi saklanmaktadır.


Kendi isteğiniz doğrultusunda mesajlaşma yoluyla paylaştığınız veya entrylerinizle alenileştirdiğiniz bilgilerinize ilişkin olarak Üniversite Platformu ‘nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. kişisel yazışma yoluyla veya yayınladığınız içeriklerde paylaştığınız bilgilere özen göstermenizi tavsiye ederiz.- TelifÜniversite Platformu ‘nda oluşturduğunuz/yayınladığınız içeriklerin telif hakları size aittir. bu nedenle Üniversite Platformu ‘nda yayınlandığınız içeriğinizi ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, kullanabilirsiniz. Üniversite Platformu ‘nda yayında olan içeriklerinizi internet üzerinde başka bir sitede daha yayınlamanız halinde Üniversite Platformu ‘nda aktif link vermeniz gerekmektedir.


Telif hakları size ait olmakla birlikte, Üniversite Platformu ‘nda yayınladığınız tüm içerik için UniPlat Teknoloji ‘ye çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz.


Oluşturduğunuz içerikler Üniversite Platformu ‘nda yayında olduğu müddetçe UniPlat Teknoloji bu içerikleri uygun gördüğü bütün ortamlarda kendi kullanımında olan markalar altında ve/veya diğer internet sitelerinde ticari amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. bunu engellemek için kullanılmasını istemediğiniz içeriği silmeniz veya hesabınızı kapamanız yeterlidir ancak bu eylemler sadece ileriye dönük olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan entrylerinizin çıkarılması, telif ücreti talep etme ve benzeri bir hak vermeyecektir. daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını da bu nedenle her zaman mümkündür.


UniPlat Teknoloji, içeriklerinizin internet dışındaki ortamlarda ticari amaçla kullanılması halinde, ilgili çalışmadan kar elde edilmesi şartıyla, kendi takdir edeceği miktarda telif ödemesinde bulunacağını taahhüt eder.


Üniversite Platformu ‘nda yayınladığınız içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. size ait olmayan içeriğin ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. aksi halde uğrayabileceğimiz zararlardan sorumlu olacağınızı belirtmek isteriz.- Diğer fonksiyonlarSite içi mesajlaşma ve diğer imkanları kullanırken hukuka ve varsa bunlara ilişkin kurallara uygun davranmanız gerekmektedir.


Üniversite Platformu üzerinden bağlantı (link) sağlanan siteler -aksi yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe- tamamen üçüncü kişilere ait olup, geliştirilmesi, işletilmesi ve yönetilmesi tamamen kendilerince yapılmakta olup, UniPlat Teknoloji ‘nin bu sitelerle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. bu sitelerin işleyişi, kuralları, veri güvenliği prosedürleri ve gizlilik politikaları hakkında hiçbir bilgimiz, teminatımız veya taahhüdümüz bulunmamaktadır.- Kullanım koşullarıKullanım koşulları bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.- Sözleşme değişiklikleriBu sözleşme UniPlat Teknoloji tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. değişiklik sonrası sitenin kayıtlı kullanıcı olarak kullanım sözleşme değişikliklerinin kabulü anlamına geleceğinden sözleşme metnini belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ederiz.


Bu sözleşmesel ilişki nedeniyle taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda Üniversite Platformu ‘nda kayıtlarının(eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) hmk 193. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektesiniz.


Bu sözleşmeye türk hukuku uygulanacak olup, ihtilafların hallinde istanbul merkez (çağlayan) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
Bu sözleşme en son 03.04.2020 tarihinde güncellenmiştir.